Privacy

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


WAAROM DEZE WEBSITE GEGEVENS NODIG HEEFT
https://www.josyvaassen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan https://www.josyvaassen.nl uw persoonsgegevens
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit dienstverlening website of hieraan gerelateerd.


HOE LANG DEZE WEBSITES GEGEVENS BEWAART
https://www.josyvaassen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
https://www.josyvaassen.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van https://www.josyvaassen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
https://www.josyvaassen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


JOUWSTATS ANALYTICS
https://www.josyvaassen.nl maakt gebruik van JouwStats Analytics om bij te houden
hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door JouwStats Analytics opgeslagen op servers in de EU.

Lees de Disclaimer van JouwStats Analytics voor meer informatie.
U treft ook het privacybeleid van JouwStats Analytics hier aan.

JouwStats Analytics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan https://www.josyvaassen.nl te kunnen verstrekken
en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
JouwStats Analytics kan deze informatie aan derden verschaffen indien JouwStats Analytics
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens JouwStats Analytics verwerken.

https://www.josyvaassen.nl heeft hier geen invloed op.
U kunt deze zelf controleren, onderaan elke pagina staat een icon van JouwStats klik erop.


BEVEILIGING
https://www.josyvaassen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat en heeft daardoor
een beveiligde verbinding met uw PC/Laptop/Tablet/Smart Phone.
Ook hebben wij op onze server de nieuwste spamtechnieken/methoden in werking
en gebruiken de best mogelijke beveiliging.

Ook voldoen wij aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018
en hebben wij de AVG-test (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)),
van de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten.
Klik hier Als u een kopie wil bekijken.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@josyvaassen.nl
https://www.josyvaassen.nl zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst
van door https://www.josyvaassen.nl verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met https://www.josyvaassen.nl op via info@josyvaassen.nl
of via Telefoon: +31(0)653 931 821

Laatst gewijzigd: 12-02-2020


Josy Vaassen © Alle rechten voorbehouden.
Op deze site is het Nederlands Recht van toepassing.